دانوب

جنگل آئوکی گاهارا معروف به جنگل خودکشی در ژاپن
3 صفحه جنگل آئوکی‌گاهارا معروف به جنگل خودکشی چیزی که این جنگل را به محل مخوفی تبدیل کرده است درخت‌ها و علف‌های انبوه آن نیست. اجساد انسان‌هاست. جنگل آئوکی‌گاهارا که...

فیلم دریای درختان

) بوجود آمده نمی‌خواهد زندگی‌اش را ادامه دهد، او به همین دلیل با سفر به توکیو و به قصد خودکشی به جنگل 'آئوکی گاهارا' معروف به 'دریای درختان' می‌رود. آرتور پس از ورود به جنگل با ...

ندای آخر | داستان

خودکشی فکر می‌کنند، جمع می‌کند و به دیدنِ مکان‌های پرطرفدار خودکشی، که در ژاپن کم هم نیستند، می‌برد. معروف‌ترین‌شان جنگل آئوکی‌گاهارا است، «دریای درختان»، در دامنه‌ی کوه فوجی...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: دانوب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن