دانوب

روزه گرفتن زنان باردار چه حکمی دارد؟

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۸:۴۴
روزه گرفتن زنان باردار چه حکمی دارد؟
: نظر مراجع عظام درباره روزه گرفتن زنان باردار و شيرده تزریق خون هنگام روزه‌داری چه حکمی دارد؟ احکامی که بانوان روزه‌دار باید رعایت کنند چرا مسافر نباید روزه بگیرد؟...
عظام درباره روزه گرفتن زنان باردار و شيرده تزریق خون هنگام روزه‌داری چه حکمی دارد؟ احکامی که بانوان روزه‌دار باید رعایت کنند چرا مسافر نباید روزه بگیرد؟ احکام غسل که روزه
زنان باردار و شیرده -1 چنانچه روزه برای  زن باردار و یا حمل او ضرر داشته باشد و یا احتمال عقلایی ضرر وجود داشته باشد که خوف ضرر برایش حاصل شود ، روزه گرفتن بر او واجب نیست...
خون هنگام روزه‌داری چه حکمی دارد؟ ۹۵/۱۰/۱۳ نظر مراجع عظام درباره روزه گرفتن زنان باردار و شیرده ۹۵/۱۰/۱۳ آیا همه دختران در سن 9 سالگی باید روزه بگیرند؟ پيوندهاي روزانه پاسخ...
روزه گرفتن زنان باردار و شيرده احکام روزه گرفتن زنان باردار و شيرده نظر مراجع عظام درباره روزه گرفتن زنان باردار و شيرده چیست؟… تزریق خون هنگام روزه‌داری چه حکمی دارد؟ احکامی...
روزه گرفتن زنان باردار و شیرده در اسلام چه حکمی دارد؟
com/tag/ روزه %20 گرفتن %20در%20 نیمه %20 شعبان روزه گرفتن در نيمه شعبان , روزه گرفتن در نیمه شعبان چه حکمی دارد, روزه گرفتن نیمه شعبان , روزه گرفتن در روز نيمه...

خوش آمدید

بستن