دانوب

16 سپتامبر 2016 ... برخی بر این باورند که پدر و مادر میان فرزندان فرق نمی‌گذارند و برخی می‌گویند رفتار پدر و مادران چیز دیگری می‌گوید. ... هرگز کودکانتان را با هم مقایسه نکنید هر انسانی توانمندی‌ها و شایستگی‌هایی ویژه‌ی خود دارد پس نمی‌توانیم بگوییم که فرزندان در یک خانواده باید رفتار و توانایی‌هایی همسان با یک‌دیگر داشته باشند.
میزان ارث توسط افراد قابل تغییر نیست؛ از این رو، پدر و مادر نمی توانند میان فرزندان به سلیقه خود در ارث تفاوت گذاشته و یا فرزندان خود را از ارث محروم کنند. البته تفاوت میان ... والدین در وصیت و نیز کمک های مالی، در صورتی که مزیّتی میان فرزندان نباشد، طوری عمل کنند که میان فرزندان اختلاف و کدورتی به وجود نیاید. ب. اگر مزیّتی ...
در بسیاری از موارد خانواده ها بین فرزند کوچک و بزرگ و یا فرزند پسر و دختر فرق می گذارند. در میان فرزندان خود عدالت را مراعات کنید. همان گونه که دوست دارید در نیکی و لطف به شما، به عدالت رفتار کنند. پیامبر اکرم (ص) رقابت امری است که همیشه بین بچه های یک خانواده وجود دارد. اما ممکن است والدین نیز، با رفتارهای ناخودآگاه خود، به آن دامن ...

جام جم سرا - آموزش جلوگیری از سوء استفادهٔ جنسی به کودکان

21 سپتامبر 2013 ... امکان سواستفاده جنسی از کودک، موصوعی است که اکثر والدین ترجیح می‌دهند درباره آن فکر نکنند! ... نه این که سوالات زیر همواره دلیل بر مورد سوء استفاده قرار گرفتن کودک توسط نزدیکان باشد اما باید با آموزش نحوه صحیح رفتار به کودک کاری کرد که خود او از پیش به ... آیا درسته که کسی به وسط پاهای من دست بزنه؟
شما مانده اید و یک دنیا سوال که چه فرقی بین فرزندان ما و. کودکان خیابان .... کودکی خود ما اصالً چیزی به نام اذیت و آزار کودک وجود. نداشت. ... کمک نمي کند. معموالً در نظر والدین کارهاي منزل کارهایي کوچک. و تکراري هستند که همیشه در خانه انجام مي گیرند. ولي در نظر کودکان این کارها بسیار مشکل و. ناخوشایند هستند که هر وقت که دوست دارند کار.
رفتارهای ناسنجیده، غیردقیق و تبعیض‌آمیز والدین در میان کودکانشان، خواسته و یا ناخواسته هم به صورت فعال و هم به صورت منفعل در عکسالعملها و رفتارهای فرزندان‌شان تأثیر میگذارد. یکی دیگر از عواملی که باعث برانگیختن حسادت در فرزندان میشود، رفتار تبعیضآمیز والدین است. از این رو، اسلام به برقراری عدالت بین فرزندان ...
تبعیض بین فرزندان در اسلام تفاوت و تبعیض بین فرزندان در اسلام مجاز نمی باشد همانگونه که علم روانشناسی روز دنیا نیز این مسئله را برنمی تابد. ... که والدین برخى از فرزندان خود را، احتمالاً به‌سبب وجود بعضى فضائل در ایشان، بیش از دیگر فرزندان خود دوست داشته باشند، اما از آن جا که کودک و نوجوان روحی حساس و لطیف دارند و هر نوع ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: دانوب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com