دانوب

» میلیاردی شدند قرار گرفتن اطلاعات مشتریان ایرانی در اختیار آمریکا آمار عجیب در استقلال به جای افزودن نمک به غذا از سرکه استفاده کنید از رکود اقتصادی تا افزایش چک های برگشتی!...

غذاهای مضر برای فشار خون بالا

نامبرده از خردل، سیر، سبزیجات و یا ژله نیز استفاده کنید. هر آنچه در رستوران ها میل می کنید افزودن مقادیر قابل توجهی نمک به غذا سبب مزه بهتر آن می شود و مشتریان را راضی تر...

علایم و درمان بیماری کبد چرب

برای شروع میتوانید آب لیمو یا سرکه به غذا اضافه کنید تا غذا با نمک کمتر همچنان طعم دلخواه داشته باشد. از عسل ارگانیک و طبیعی به جای شکر...

منبع: دانوب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com