دانوب

ظاهرا دخترهای پاک در پیدا کردن همسر مهارت ندارند | گروه اینترنتی رهروان ولایت

نمیتونه معیار خوشبختی دختر باشه مثل اسیه زن فرعون که تمام وظایف زناشویی شو درست انجام میداد باید باشید فکر نمیکنم در پاکی به هزاران فرسخی اسیه برسید در انتخاب شوهر ایده ال گرا ن...

ظاهرا دخترهای پاک در پیدا کردن همسر مهارت ندارند | گروه اینترنتی رهروان ولایت

اسیه برسید در انتخاب شوهر ایده ال گرا نباشید یک فرد معمولی را انتخاب کنید و بعد سعی کنید با اخلاق خوبتون اگه رذایل اخلاقی داشت اصلاح کنید + 10 - 11 نگار۴۳ / 12:56 -...

منبع: دانوب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن